Project

De AlloInno Toolbox is het resultaat van een samenwerking tussen Stebo, Starterslabo West-Vlaanderen en de Arteveldehogeschool (promotor) en richt zich op het verbeteren van de dienstverlening aan allochtone prestarters. Op langere termijn beogen we het duurzaam ondernemen te stimuleren bij deze doelgroep via innovatiestimulatie.

 

Om allochtone ondernemers te stimuleren naar innovatie wordt een toolbox met 4 modules ontwikkeld.  Deze moeten de prestarter in staat stellen om, vertrekkende vanuit zijn eigen talenten, competenties en (formele en informele) middelen, via creativiteitsstimulatie te komen tot innovatief ondernemerschap.

 

De toolbox wordt opgebouwd met nieuwe en aangepaste bestaande tools die als bouwstenen in de vernieuwde dienstverlening kunnen worden ingezet, zoveel als mogelijk rekening houdend met scholing, generatie en geslacht.

De ontwikkelde toolbox wordt aangeboden in een intensief traject (5 halve dagen, zie context 1), verweven doorheen het bestaande traject op ritme van de prestarter (zie context 2) of kan in een externe context gebruikt worden zoals onder andere in cursussen bedrijfsbeheer.

 

In het project werden de verschillende tools getest bij 111 allochtone prestarters, waarvan 72 mannen en 39 vrouwen. Onder het testpubliek hadden we 40 verschillende nationaliteiten en coverden we een leeftijdsspanne van 19 tot 63 jaar.