Pinterest

Op het Allo Inno Inspiratiebord van Pinterest staan voorbeelden van de innovatie die we nastreven bij de prestarters: kleine, laagdrempelige innovatie. De best practices zijn nationaal en internationaal, autochtoon en allochtoon. Het inspiratiebord bevat per voorbeeld een foto van de ondernemer of onderneming, de locatie, een korte omschrijving van hetgeen anders wordt gedaan (de innovatie)  en een link naar de website of facebookpagina. Ze wordt vooral ingezet tijdens het invullen van het BMC om inspiratie op te doen en kan thuis nog nagekeken worden. De coach pikt er een aantal voorbeelden uit en linkt het aan één van de 9 vakjes in het BMC. Er staan immers verschillende innovaties op: in de locatie, in het product, in de distributie, in de prijs, in de dienst, etc. Prestarters hoeven het warm water niet uit te vinden, ze kunnen gerust zich laten inspireren op bestaande ondernemingen of aspecten ervan kopiëren, dat heet “elegant stealing”. Het is wel nodig een account aan te maken op Pinterest om het inspiratiebord te consulteren.

 

 

pinterest