Netwerkspin

Allochtone ondernemers hebben vaak een heel sterk informeel netwerk maar eerder beperkte formele contacten. Via de netwerkspin kan de prestarter zijn netwerk visueel in kaart brengen, evalueren en verbeteren. Het brengt netwerkleden en hun positionering ten opzichte van de prestarter in kaart. De prestarter wordt omringd door 5 schillen met daarin stakeholders die volgens de prestarter heel dicht staan (intimi) en personen die met iedere schil wat verder van de prestarter af staan (vrienden en bekenden, diensten – nationaal – , diensten – internationaal). De contacten worden daarnaast verdeeld in 6 kwadranten. Uitgangspunt is dat de cirkel ‘bekenden’ en ‘diensten’ bekender worden en gekender als toegankelijker worden beschouwd waardoor het formeel netwerk uitgebreider en diverser wordt. Ook laat het opmaken van de netwerkspin zien wie (potentiële) hulpbronnen zijn voor de prestarter. Dit wordt gelinkt aan de competentiekaartjes. Voor ondernemerscompetenties waar de prestarter zwak op scoort wordt verwezen naar personen uit de netwerkspin, de intimi, die volgens de prestarter wel die competenties bezitten en hem/ haar kunnen ondersteunen. Voor het invullen van de netwerkspin is een handleiding voorzien. De oefening kan in een sessie gebeuren of als huiswerk worden meegegeven. Tenslotte, de netwerkspin is eerder een procesinstrument, het is goed om er meermaals naar te verwijzen in verschillende sessies en te zien hoe het netwerk evolueert.

 

netwerkspin

 

pdf_btn handleiding_btn