Competentiekaartjes

Om een succesvolle ondernemer te worden moet hij/ zij in principe alle ondernemerscompetenties bezitten. Inzicht krijgen in zijn/ haar die competenties kan via de competentiekaartjes waarop telkens 1 ondernemerscompetentie staat en een beperkt aantal gedragsindicatoren. We hebben gekozen voor 10 ondernemerscompetenties gebaseerd op de ENTRE spiegel. De bijhorende handleiding geeft een aantal oefeningen om met de kaartjes aan de slag te gaan, in groep of individueel. Zo kan de prestarter de competenties bijvoorbeeld indelen in een stapeltje met die competenties waarvan hij/ zij zelf vindt momenteel al sterk in te zijn, een ander stapeltje met diegenen waarin hij/ zij zwak is. In de praktijk bezit een starter zelden alle ondernemerscompetenties, daar moeten ze immers nog in groeien. Belangrijk is om de sterktes te detecteren en deze mee te nemen in zijn/ haar businessconcept. Anderzijds wordt voor de zwakkere competenties verwezen naar personen uit het netwerk (cfr. netwerkspin) die de starter kunnen ondersteunen. Ook wordt gekeken of de prestarter kan werken en dus groeien in de eerder zwakkere competenties. Voor de coach zijn de ondernemerscompetenties ook een handige tool om bepaalde observaties bespreekbaar te maken.

 

 

competentiekaartjes